Отзвук от Конгреси
Bulgarian Cardiology 27(2): 84-101
https://doi.org/10.3897/bgcardio.27.e69592 (21 Юли 2021)
Други версии: