Клиничен случай
Bulgarian Cardiology 26(1): 58-70
https://doi.org/10.3897/bgcardio.26.e53002 (05 Юни 2020)
Други версии: