Клиничен случай
Bulgarian Cardiology 26(1): 53-57
https://doi.org/10.3897/bgcardio.25.e51729 (05 Юни 2020)
Други версии: